Anteo FishCtrl

Anteo FishCtrl er et brukerstyrt system bestående av en app og et administrasjonssystem. Systemet sørger for rask og presis registrering av velferdsindikatorer hos fisk.  Dataene registreres digitalt i app/pad/pc fra første stund slik at en unngår merarbeid. Funksjonene i appen er utviklet i samarbeid med næringen, og inneholder blant annet individkontroll basert på Fishwell sine vurderingsskalaer. Andre funksjoner er lusetelling, avlusing inn og ut, obduksjon og død fisk med mer. Under avlusing kan personellet underveis i prosessen gjøre enkle justeringer som gir kontroll over situasjonen, noe som igjen kan redusere dødelighet. Registreringene blir presise, samtidig som prosessene oppleves som tidsbesparende for personellet. Dataene sikres i systemet vårt og krever ikke kontinuerlig internett-tilgang.

Appen er enkel å bruke og er designet for å være brukervennlig ute i felt.

Systemet sørger for direkte og sikker lagring av data, noe som gir et godt grunnlag for videre analyser og følge utvikling hos fisken over tid. Anteo legger til rette for bruk av BI-løsninger slik at systemet kan driftes sammen med eksisterende systemer som kunde måtte ha ønske om.

Lusetelling

Avlusning

Individkontroll sjø

Individkontroll settefisk

Lengde/vekt og Dødfisk

Svømmehastighet

Gjellescore

Obduksjon

Dette produktet er utviklet i tråd med følgende av FNs bærekraftsmål

Er du interessert i å vite mer om produktene våre?

Ta kontakt

Anteo

Logistikk

Anteo

Fiskehelse