FishJrnl

Anteo FishJrnl

FishJrnl er et brukerstyrt system for enkel, presis og sikker journalføring av fiskehelse data. Systemet inneholder rapportstiler for standard helsekontroller hvor lover og forskrifter stiller formalkrav. Rapportene fylles ut på mobile enheter som PC/nettbrett/mobil og krever ikke kontinuerlig nettilgang. Som et resultat av dette blir tid brukt på journalføring redusert og tilgangen på data effektivisert. 

Journalsystemet kan brukes uavhengig, men Anteo legger også til rette for bruk av BI-løsninger slik at systemet kan driftes sammen med eksisterende systemer. Bruker man for eksempel Anteo FishCtrl i tillegg kan data som er registrert linkes direkte inn i journalrapporten. Systemet legger til rette for å gjøre analyser/føre statistikk over tid slik at det skal bli enklere å drive forebyggende fiskehelsearbeid. 

Helserapport matfisk

Helserapport settefisk

Risikovurdering behandling

Behandlings rapport matfisk

Medhjelpererklæring

Kommunikasjonsrapport

Standardresept og overføringsresept

Åpen rapport

Les mer om FishJrnl

Dette produktet er utviklet i tråd med følgende FNs  

Er du interessert i å vite mer om produktene våre?

Ta kontakt

Anteo

Logistikk

Anteo

Fiskehelse