Aktuelt

AKTUELT

Nyheter

Nyheter

Hvorfor er samhandling i havbruksnæringen viktig?

Havbruksnæringen består av mange aktører som må koordinere og kommunisere med hverandre for å drive fiskeoppdrett. Derfor blir samarbeid på tvers av virksomheter viktig. Les mer om hvordan samarbeid kan effektivisere og forenkle kommunikasjonen mellom aktører.

Nyheter

Dokumenter fiskehelse gjennom Anteo FishJrnl

En av Anteo sine kjerneverdier er bærekraft, både innad i bedriften og knyttet til løsningene vi utvikler. Derfor har vi utviklet løsningen FishJrnl sammen med aktører i havbruksnæringen. Les mer om løsningen i artikkelen.

Nyheter

Anteo FishCtrl er nominert til Fiskevelferdsprisen 2022.

Anteo FishCtrl er nominert til Fiskevelferdsprisen 2022. Systemet effektiviserer prosessen rundt avlusing som gir en bedret fiskevelferd.

Nyheter

Anteo AS søker softwareutviklere i Bergen

Arbeidsgiver: Anteo AS. Stillingstittel : Utvikler. Arbeidsted: Trondheim eller Bergen. Frist: Løpende søknadsfrist. Ansettelsesform: Fast.

Nyheter

Anteo trapper opp – har ansatt fire nye

Rørvikfirmaet Anteo har kommet godt ut av pandemien der de nye ansettelsene kommer som en konsekvens av økte oppdrag og kundetilgang, samt bevisst satsning på nye systemer rettet mot fiskehelse og fiskevelferd.

Nyheter

BIOMAR OG ANTEO SAMARBEIDER OM NYTT SYSTEM FOR TRACKING AV FÔRLEVERANSER

BioMar Norge og teknologiselskapet Anteo har inngått et samarbeid om leveranse av et nytt digitalt system for oversikt og tracking av fôrleveranser.

Ferdigstilte

Prosjekter

Ferdigstilte Prosjekter

Preventive tiltak for redusert smittespredning mellom havbruksanlegg og fartøy (TRESS)

I dette prosjektet skal det utvikles et nettbasert sanntidssystem for overvåking og vurdering av aktiviteter i havbruksnæringen som kan være i strid med biosikkerhetsprinsipper.

Pågående

Prosjekter

Pågående Prosjekter

BESTEMT– Beslutningsstøtte for effektiv og miljøvennlig sjøtransport av fiskefôr i havbruksnæringen.

Prosjektet vil løfte effektivitet og miljøvennlighet i havbruks-logistikk gjennom utvikling av et intelligent og data-drevet beslutningsstøttesystem for planlegging av fiskefôr-distribusjon

AKTUELT

Produktnyheter

Produktnyheter

Anteo Logifish

Logifish er et komplett verktøy som tar seg av håndtering av logistikk, last og dokumentasjon knyttet til transport av fôr, fisk og annet biologisk materiale. Ved installasjon av Anteo-RE vil systemet gi informasjon om brønnbåter, fôrbåter og ensilasjebåter sin utførelse av oppdrag i sann tid. Systemet gir en komplett elektronisk turrapport som enkelt kan deles internt så vel som med tredjepart. Hvis ønskelig inneholder systemet informasjon om tracking inkludert ventilstatus i samsvar med forskrift om transport av akvakulturdyr.