Hvorfor er samhandling i havbruksnæringen viktig?

Havbruksnæringen består av mange aktører som må koordinere og kommunisere med hverandre for å drive fiskeoppdrett. Aktørene sitter på hver sin spisskompetanse som bidrar inn til helhetsbildet, slik at man kan sikre gode levevilkår for fisken, effektivisere drift og begrense miljøavtrykket. Med mange aktører involvert i prosessen blir behovet for kommunikasjon med hverandre på tvers av virksomheter stort.

Samhandling kan effektivisere driften

Ofte kan god kommunikasjon på tvers av virksomheter være vanskelig fordi virksomhetene har interne kommunikasjons- og rapporteringssystemer. Når aktører skal arbeide sammen på tvers av virksomheter fører det til et stort behov for kommunikasjon. Dette skjer ofte gjennom tradisjonelle telefonsamtaler eller e-post, noe som er tidkrevende og lite effektivt. Å tilrettelegge for samhandling mellom ulike virksomheter kan derfor bidra til å effektivisere kommunikasjonen og prosessene. 

Anteo kartverktøy gjør samhandling enklere

I Anteo er samarbeid en sentral verdi som veileder oss både i utviklingen av løsninger til kundene våre og i våre interne arbeidsprosesser. Gjennom samarbeid får man muligheten til å se problemer fra ulike vinkler slik at man kan løse problemet med et helhetlig perspektiv.

Å samle alle aktørene på et felles elektronisk grensesnitt for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon kan man effektivisere samspillet på tvers av aktørene. Med Anteo kartverktøy kan man se og dele informasjon som er nødvendig for å arbeide på tvers av virksomheter. Endringer som utføres i verktøyet tilgjengeliggjøres øyeblikkelig for de andre aktørene. Siste versjon av planen er udiskutabel! Verktøyet kan derfor bidra til å spare store mengder med tid ved å unngå unødvendige telefonsamtaler, e-poster og kontinuerlig oppfølging mellom aktører, som også bidrar til mer presis informasjon og kommunikasjon. Ved å ha alle aktørene samlet på ett sted kan man enkelt oppdatere partene slik at prosessene effektiviseres. 

Ønsker du mer informasjon om våre løsninger? Ta kontakt med oss på post@ante.no eller fyll ut vårt kontaktskjema.