Anteo Logifish

Logifish er et komplett verktøy som tar seg av håndtering av logistikk, last og dokumentasjon knyttet til transport av fôr, fisk, ensilasje og annet biologisk materiale. Ved installasjon av Anteo-RE vil systemet gi informasjon om brønnbåter, servicebåter,fôrbåter og ensilasjebåter sin utførelse av oppdrag i sanntid. Systemet gir en komplett elektronisk turrapport som enkelt kan deles internt så vel som med tredjepart. Hvis ønskelig inneholder systemet informasjon om tracking inkludert ventilstatus i samsvar med forskrift om transport av akvakulturdyr.

Etablere Time Charter ned på minuttnivå, evt. videre chartre båter.

Oppdatere fartøy med informasjon raskt og enkelt..

Opprette oppdrag direkte eller basert på kundebehov.

Funksjon for planlegging av ruter med mulighet for integrasjon mot etablerte slakteplaner/produksjonsplaner.

Komplett turrapport som inkluderer rute, tid og ventilstatus.

En plattform på tvers av parter i logistikk-sammenheng.

Dette produktet er utviklet i tråd med følgende av FNs bærekraftsmål

Er du interessert i å vite mer om produktene våre?

Ta kontakt

Anteo

Logistikk

Anteo

Fiskehelse