Internettbasert sanntidssystem for planlegging, overvåkning og varsling

ANTEO

Beslutningstøttesystemer for bærekraftig havnæring.

Anteo er et selskap som utvikler beslutningsstøttesystemer som skal bidra til en bærekraftig utvikling av norsk havbruksnæring. Vi leverer sann tids løsninger for overvåkning og varsling av aktiviteter som kan være i strid med biosikkerhetsprinsippet, samtidig som løsningene skal bidra til forslag til risikoreduserende tiltak.

Les mer

Anteo Logistikk

Anteos verktøy for logistikk gir tilgang på fartøy, sensorer, data og rapporter som øker beslutningsstøtten og effektiviserer informasjonsinnhenting og deling. Det gir en unik mulighet til å sammenligne data for lokalitet eller fartøy, som igjen kan brukes til å utvikle produksjonen og gjøre logistikken rundt last og dokumentasjon knyttet til transport av biologisk materiale enklere.

Les mer

Anteo Fiskehelse

Våre verktøy for fiskehelse sørger for rask og presis registrering av fiskevelferdsindikatorer samt myndighetspålagt lusetelling og en enkel, presis og sikker journalføring av fiskehelsedata.

Les mer

AKTUELT

Nyheter & Oppdateringer

Nyheter

Hvorfor er samhandling i havbruksnæringen viktig?

Havbruksnæringen består av mange aktører som må koordinere og kommunisere med hverandre for å drive fiskeoppdrett. Derfor blir samarbeid på tvers av virksomheter viktig. Les mer om hvordan samarbeid kan effektivisere og forenkle kommunikasjonen mellom aktører.

Nyheter

Dokumenter fiskehelse gjennom Anteo FishJrnl

En av Anteo sine kjerneverdier er bærekraft, både innad i bedriften og knyttet til løsningene vi utvikler. Derfor har vi utviklet løsningen FishJrnl sammen med aktører i havbruksnæringen. Les mer om løsningen i artikkelen.

Nyheter

Anteo AS søker softwareutviklere i Bergen

Arbeidsgiver: Anteo AS. Stillingstittel : Utvikler. Arbeidsted: Trondheim eller Bergen. Frist: Løpende søknadsfrist. Ansettelsesform: Fast.