Anteo Boatcheck

Anteos Boatcheck sørger for digital registrering av vask-og desinfeksjonsrutiner for fartøy. Dataene registreres direkte i appen som er både intuitiv og brukervennlig. Bruk av appen sikrer effektiv deling av informasjon om gjennomførte tiltak og sporbarhet.

Rask registrering av kontrollerte områder

Rask og intuitiv registrering av ATP

Forbedret kommunikasjon internt og eksternt.

Direkte lagring av data

Gode analyse muligheter

Automatisk rapportgenerator

Dette produktet er utviklet i tråd med følgende av FNs bærekraftsmål

Er du interessert i å vite mer om produktene våre?

Ta kontakt

Anteo

Logistikk

Anteo

Fiskehelse