Dokumenter fiskehelse gjennom Anteo FishJrnl

Fiskehelse er et aspekt av fiskeoppdrett som får stadig mer fokus både innad i bransjen og for omverdenen. Journalforskriften regulerer hva som må dokumenteres knyttet til oppdrett og håndtering av fisk. Journalføring har hovedsakelig blitt utført med penn og papir tidligere. Håndskrevne journaler kan være vanskeligere å aggregere for sammenligning og analyse, noe som kan gjøre fiskehelsearbeidet mer utfordrende. 

Hvordan kan Anteo FishJrnl modernisere journalføring?

En av Anteo sine kjerneverdier er bærekraft, både innad i bedriften og knyttet til løsningene vi utvikler. Derfor har vi utviklet løsningen FishJrnl sammen med aktører i havbruksnæringen. Denne løsningen skal bidra til å:

  • Effektivisere journalføringen
  • Innfri krav satt i journalforskriften
  • Legge til rette for innsamling av fiskehelsedata

FishJrnl gjør det mulig å registrere data knyttet til fiskehelse i en digital journal slik at informasjonen kan samles på ett sted. Ved å ha journalene samlet kan dataene enklere analyseres og sammenlignes, på tvers av ulike fiskegrupper, anlegg og generasjoner. De innsamlede dataene kan derfor være støttende informasjon i beslutningsprosesser knyttet til fiskehelse. I tillegg legger vi i Anteo til rette for å integrere vår løsning med andre løsninger slik at du kan analysere dataene slik du ønsker.

Anteo FishJrnl oppsummert:

  • Et verktøy for veterinærer og fiskehelsebiologer som arbeider med fiskehelse
  • Samler data på fiskevelferd på ett sted
  • Effektiviserer arbeidet med journalføring 
  • Dataene kan brukes som beslutningsstøtte

Har du noen spørsmål angående Anteo FishJrnl? Ta kontakt med oss på post@anteo.no eller fyll ut vårt kontakt skjema her.