Preventive tiltak for redusert smittespredning mellom havbruksanlegg og fartøy (TRESS)

Dette prosjektet er ferdigstilt.

Les mer